Ohlášky na týden od 8. srpna

Ohlášky na období od pondělí 8. 8. do neděle 14. 8. 2016

Svátky v týdnu

úterý 9. 8. svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
střed 10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
čtvrtek 11. 8. památka sv. Kláry, panny
neděle 14. 8. 20. neděle v mezidobí – HODY

Bohoslužby

pátek 12. 8. 18:00 Za rodiče Švehlovy, dcery Marii  a Květu.
sobota 13. 8. 18:00 Za Karla Herku, rodiče, bratra a dar zdraví pro celou rodinu.
neděle 14. 8. 10:00 Za Ludvíka a Helenu Čechovy, syna Stanislava, Josefa Šmída a syna Martina a Martina a Mirku Čechovy.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V sobotu 13. 8. bude od 17:00 možnost přistoupit ke svátosti smíření (v případě potřeby i po mši svaté).
  • V neděli a v pondělí bude při mši svaté probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • Nedělní hodová mše svatá se v případě příznivého počasí uskuteční venku u kapličky.