Ohlášky na týden od 30. května

Ohlášky na období od pondělí 30. 5. do neděle 5. 6. 2016

Svátky v týdnu

pondělí 30. 5. Památka sv. Zdislavy
úterý 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
středa 1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
pátek 3. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
sobota 4. 6. Památka NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
neděle 5. 6. 10. neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 1. 6. 18:00 Za Oldřicha a Marii Sejákovy a Boží ochranu žijící rodiny.
pátek 3. 6. 18:00  Za členy živého růžence
sobota 4. 6. 18:00 Za rodiče Tesaříkovy, Matouškovy, sestru Emílii, zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.
neděle 5. 6. 10:00 Za Ludvíka Redka, manželku, tři syny, dceru, snachu a dva zetě, na poděkování za 70 let života, za rodiče Maršálkovy, manžela a zdraví živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • Ve středu 1. 6. bude po mši svaté Biblická hodina.
  • V pátek 3. 6. po mši svaté bude adorace na úmysl posvěcení kněží.
  • V neděli 5. 6. bude v 9:30 nacvičování zpívání dětí v kapličce.