Novéna k Duchu Svatému

 

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně (6.5.) se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Více info zde