Ohlášky na týden od 28. března

Ohlášky na období od pondělí 28. 3. do neděle 3. 4. 2016

Svátky v týdnu

pátek 1. 4. První pátek v měsíci
sobota 2. 4. První sobota v měsíci
neděle 3. 4. 2. Neděle velikonční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Bohoslužby

středa 30. 3. 18:00 Za rodinu Maděryčovu a Hosajovu, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.
pátek 1. 4. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 2. 4. 18:00 Za vnuka Martina, dvoje rodiče a zdraví pro celou rodinu.
neděle 3. 4. 10:00

14:00

Za Isidora Drejčka ve výročí jeho nedožitých 50. let, za jeho otce Isidora a rodiče Škapovy a Drejčkovy a ochranu a zdraví pro celou rodinu.

Pobožnost k Božímu milosrdenství

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • V pátek 1. 4. bude po mši svaté adorace k prvnímu pátku
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V neděli 3. 4. v 9:30 nacvičování zpívání dětí v kapličce.
  • Každý den kromě neděle se bude v kostele modlit Korunka k Božímu milosrdenství, v úterý a ve čtvrtek v 18:30, ostatní dny po mši svaté.
  • 10. dubna 2016 bude v naší farnosti probíhat duchovní obnova.
  • 7. května se uskuteční pouť na sv. Hostýn – zájemci se mohou zapisovat pod kůrem.