Ohlášky na týden od 21. března

Ohlášky na období od pondělí 21. 3. do neděle 27. 3. 2016

Svátky v týdnu

čtvrtek 24. 3. ZELENÝ ČTVRTEK
pátek 25. 3. VELKÝ PÁTEK
sobota 26. 3. BÍLÁ SOBOTA
neděle 27. 3. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Bohoslužby

středa 23. 3. 15:00 Pohřeb pana Pavla Maršálka.
čtvrtek 24. 3. 19:00 Za členy svaté hodinky.
pátek 25. 3. 15:00

19:00

Křížová cesta

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY

sobota 26. 3. 20:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE – Za farníky.
neděle 27. 3. 10:00 Za Josefa Škapu a jeho rodiče.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Ve čtvrtek 24. 3. se bude po mši svaté modlit svatá hodinka v Getsemanské zahradě.
  • V pátek 25. 3. je den přísného postu.
  • V sobotu 26. 3. bude od 10:00 do 20:00 probíhat adorace.
  • V neděli 27. 3. bude probíhat při mši svaté sbírka na potřeby kostela a žehnání pokrmů.
  • 10. dubna 2016 bude v naší farnosti probíhat duchovní obnova.
  • 7. května se uskuteční pouť na sv. Hostýn – zájemci se mohou zapisovat pod kůrem.