Ohlášky na týden od 14. března

Ohlášky na období od pondělí 14. 3. do neděle 20. 3. 2016

Svátky v týdnu

sobota 19. 3. Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
neděle 13. 3. KVĚTNÁ NEDĚLE

Bohoslužby

středa 16. 3. 18:00 Za Františku Holzknechtovu, rodinu a věrné přátele.
pátek 18. 3. 16:00 Za Karla Poňuchálka, rodiče, sestru Annu, Růženu Hajnů a za Boží ochranu a zdraví celé žijící rodiny.
sobota 19. 3. 18:00 Za Františka a Marii Strakovy, dvoje rodiče, zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
neděle 20. 3. 10:00

14:00

Za Josefa Matouška, manželku, jeho rodiče a za Emila Maršálka a jeho manželku Anežku a Boží ochranu pro živou rodinu.

Křížová cesta

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Ve středu 16. 3. bude po mši svaté setkání pastorační rady na faře.
  • Ve čtvrtek 17. 3. se bude v 18:00 promítat ve škole film o sv. Fautyně Kowalské.
  • V sobotu 19. 3. bude od 9:30 do 10:30 možnost přistoupit ke svátosti smíření – budou zde zpovídat 4 kněží.
  • 10. dubna 2016 bude v naší farnosti probíhat duchovní obnova.
  • 7. května se uskuteční pouť na sv. Hostýn – zájemci se mohou zapisovat pod kůrem.