Ohlášky na týden od 29. února

Ohlášky na období od pondělí 29.2. do neděle 6.3. 2016

Svátky v týdnu

pátek 4. 3. První pátek v měsíci
sobota 5. 3. První sobota v měsíci
neděle 6. 3. 4. neděle postní

Bohoslužby

středa 2. 3. 18:00 Za Petra a Růženu Čamlíkovy, zemřelé rodiny, duše v očistci a Boží ochranu pro rodinu.
pátek 4. 3. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 5. 3. 18:00 Za Emílii Pavlíkovu, rodiče Vašíčkovy a Boží požehnání pro živou rodinu.
neděle 6. 3. 10:00

14:00

Za rodiče Zhřívalovy, syna Vladimíra a za rodiče Janečkovy a prosbu za dar zdraví.

Křížová cesta – vedou děti

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 2.
  • Ve středu 2. 3. bude po mši svaté na faře Biblická hodina.
  • V pátek 4. 3. bude po mši svaté adorace k prvnímu pátku.
  • Při nedělní mši svaté bude probíhat sbírka na podporu světového setkání mládeže v Krakově.
  • V neděli 6. 3. bude v 9:30 probíhat v kapličce nacvičování dětí na mši svatou.