Ohlášky na týden od 25. ledna

Ohlášky na období od pondělí 25.1. do neděle 31.1. 2016

Svátky v týdnu

25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
28. 1. Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
neděle 31. 1. 4. neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 27. 1. 18:00 Za farníky
pátek 29. 1. 18:00 Za Josefa Jakaba, sestru, rodiče a Boží požehnání pro celou rodinu.
sobota 30. 1. 18:00 Na vlastní úmysl
neděle 31. 1. 10:00 Na poděkování za dožitých 60 let manželství, za rodiče a za dar zdraví.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • V pátek 29. 1. proběhne po mši svaté úklid vánoční výzdoby.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • Můžete si chodit do zákristie zapisovat intence na prvního čtvrt roku 2016.