Ohlášky na týden od 21. prosince

Ohlášky na období od pondělí 21.12. do neděle 27.12. 2015

Svátky v týdnu

25.12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12. svátek sv. Štěpána
neděle 27. 12. svátek Svaté rodiny

Bohoslužby

středa 23. 12. 18:00 Za farnost.
čtvrtek 24.12. 22:00 Na úmysl dárce.
pátek 25.12. 10:00 Za farnost.
sobota 26. 12. 10:00 Za mládež.

A

Za Emilii Helešicovu, Štěpánku a Petra Dřevěných a Jarmilu a Josefa Helešicových a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

neděle 27. 12. 10:00 Za rodiny naší farnosti.

A

Za rodinu Hromkovu, Pížovu a Boží požehnání pro celou rodinu.

Oznámení

  • Ve čtvrtek 24.12. bude otevřený kostel od 14:00.
  • V neděli 27.12. bude v 16:00 koledování v kostele u betléma.
  • Během Vánočních svátků bude probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • V neděli 27.12. bude během mše svaté probíhat obnova manželských slibů