Ohlášky na týden od 7. prosince

Ohlášky na období od pondělí 7.12. do neděle 13.12. 2015

Svátky v týdnu

7. 12. sv. Ambrož
8. 12. SLAVNOST PANNY MARIA, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
neděle 13. 12. 3. neděle adventní

Bohoslužby

úterý 8. 12. 18:00  Za Cyrila Budína, dceru Ludmilu, za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
pátek 11. 12. ! ! ! MŠE SVATÁ NENÍ ! ! !
sobota 12. 12. 18:00 Za ročníky 1964 – 65, za zemřelé spolužáky a Boží ochranu.
neděle 3. 12. 10:00 Za Annu a Jana Janečkovy, za Josefa a Jindřicha Zhřívalovy, jejich syna, vnuka a zetě.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • V úterý 8. 12. po mši svaté proběhne setkání pastorační rady.
  • Sobotní mše svatá je s nedělení platností.
  • V sakristii si můžete koupit kalendáře na postavení.
  • od 20. 11. – 11. 12. zde nebude náš pan farář přítomný. V případě potřeby se obracejte na farní úřad Mikulčice – p. Špaček – tel.: 518 322 626.