Ohlášky na týden od 12. října

Ohlášky na období od pondělí 12.10. do neděle 18.10. 2015

Svátky v týdnu

středa 14. 10. památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
sobota 17.10. sv. Ignáce Antiochijského biskupa a mučedníka
neděle 18. 10. 29. neděle v mezidobí (misijní neděle)

Bohoslužby

středa 14.10. 18:00 Za Václava Janečka, manželku Cecílii, za Václava Maděryče, manželku Emílii a za Boží pomoc pro celou rodinu.
pátek 16.10. 18:00 Za Anežku a Josefa Imrichovy, sestru Hedviku a za dar zdraví pro celou rodinu.
sobota 17.10. 18:00 Za rodinu Valentovu, Elznerovu, Rybičovu a zdraví žijící rodiny.
neděle 18.10. 10:00 Za Pavla Mráku, bratra Františka, rodiče a zdraví živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • V kostele pod kúrem se můžete zapisovat na pouť na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka, která se uskuteční 24. října 2015. Podrobnější informace o tomto poutním místu naleznete na adrese http://kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz/index.php/info
  • Ve středu 14. 10. v 17:00 nacvičování dětí na faře – starší schola.
  • Ve středu 14.10. bude v 18:00 mše svatá pro děti.
  • Sobotní mše svatá je s nedělení platností.
  • Nyní je možné zapisovat intence na 2. pololetí tohoto roku.
  • V sakristii si můžete koupit kalendáře na postavení, na čtení a na pověšení.
  • V neděli 18.10. bude při mši svaté probíhat sbírka na misie.