Ohlášky na týden od 5. října

Ohlášky na období od pondělí 5.10. do neděle 11.10.

Svátky v týdnu

středa 7. 10. svátek Panny Marie Růžencové
neděle 11.10. 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 7.10. 18:00 Za rodiče Zigáčkovy a Michalicovy a za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
pátek 9.10. 18:00 Za manžele Amálii a Ladislava Kostrhůnovy, za jejich dceru Hanu a syna Ladislava, za dvoje rodiče a za dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu.
sobota 10.10. 18:00 Za Marii a Josefa Benešovy, dvoje rodiče a za duše, na které nikdo nepamatuje.
neděle 11.10. 10:00 Za Josefa Kalužíka, syna Břetislava, dvoje rodiče a za žijící rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • V kostele pod kúrem se můžete zapisovat na pouť na Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka, která se uskuteční 24. října 2015. Podrobnější informace o tomto poutním místu naleznete na adrese http://kalvarie-rkf.jaromericeuj.cz/index.php/info
  • Ve středu 7. 10. v 17:00 nacvičování dětí na faře – mladší schola.
  • Ve středu 7. 10. po mši svaté bude setkání pastorační rady.
  • Sobotní mše svatá je s nedělení platností.
  • Nyní je možné zapisovat intence na 2. pololetí tohoto roku.