Farnost Prušánky 2014

Svatoštěpánská mše sv. za doprovodu Štěpánských koledníků (26. 12. 2014)

Betlémské světlo v kostele v Prušánkách (21. 12. 2014)

Převzetí Betlémského světla ve Vídni (13. 12. 2014)

Boží Tělo a dětská katecheze (22. 6. 2014)

První svaté přijímání (25. 5. 2014)