Farnost Prušánky 2009 – 2010

Gospelový koncert (22. 11.2009)

Betlémské světlo v kostele (20. 12. 2009)

Tříkrálová sbírka (9. 1. 2010)

Velikonoční triduum (1. - 3. 4. 2010)

Skautská mše svatá (24. 4. 2010)

První svaté přijímání (30. 5. 2010)

Dvacet let kněžství o. Slavoje (4. 7. 2010)

Hody - nedělní mše svatá (8. 8. 2010)

Žehnání školních tašek (29. 8. 2010)

Biřmování (14. 11. 2010)